Developers of the human scale

Minimale belasting voor het milieu en maximaal welzijn voor de mens

Onze tijd vraagt om een bewuste benadering van bouwen; duurzaam, verbindend met hergebruik van bestaande panden en materialen. Niet méér en groter maar terug naar de basis, lokaal relevant, kleiner en fijner voor mens en milieu.

Al meer dan een decennium geeft GPS panden in Amsterdam een nieuwe toekomst en maakt ze geschikt voor de moderne tijd. Wij doen dit met maximale aandacht voor mens en milieu en met respect voor de architectonische kwaliteiten van het pand waarbij sociale interactie en verbinding met de omgeving centraal staan.

Wij zijn de ontwikkelaars van de menselijke maat.

Wat doen wij?

Wij creëren ruimtes met een menselijke maat die boven-stedelijke behoeftes vervullen.

Wij blazen gebouwen met achterstallig onderhoud nieuw leven in dat past bij deze tijd zowel qua functie, gebruik als bouwkundige kwaliteit. Zo worden deze leegstaande, vaak bijzondere objecten op een verantwoorde manier toekomstbestendig gemaakt.

Daarnaast creëren we plekken waar mensen zich goed kunnen voelen. Ruimtes die voldoen aan alle moderne eisen en waar plaats is voor zowel werken, wonen als recreëren oftewel, voor presteren, ontmoeten en ontspannen. Dit allemaal in unieke panden binnen de ring van Amsterdam.

Onze manier van bouwen

Pluriform

Wij richten ons specifiek op unieke objecten, met herstel van het stedelijk weefsel waarin zij zich bevinden, en met respect voor de architectonische kwaliteiten van het pand. Deze panden bieden variëteit in type woningen, bewoners en gebruikers en een menging van functies als werken, wonen en recreëren.

Hergebruik

Wij maken zoveel mogelijk gebruik van bestaande panden en materialen. We bouwen circulair en optimaliseren het gehele bouwproces waardoor er minimale belasting voor het milieu ontstaat.

Duurzaam

Wij bouwen geschikt voor de moderne tijd. Dit betekent energie neutraal, gasloos, met aandacht voor isolatie waarden, met gebruik van warmtepompen, sedum daken etc. Maar wij streven ook sociale duurzaamheid na, zowel voor de gebruikers van onze panden als de partijen waarmee wij samenwerken. Wij bouwen graag met aandacht en betrokkenheid aan lange termijn relaties.

Verbindend

Wij ontwikkelen met mens en milieu als uitgangspunt. We creëren een leefbare omgeving ingebed in-, en verbonden met de bestaande omgeving, met mogelijkheden voor sociale interactie zoals ontmoetingsplekken en gemeenschappelijke parken.

Plezier

Liefde voor het gebouw, voor het project en plezier in ons werk en in de omgang met de mensen die daarbij op ons pad komen, zijn de drijvende kracht van GPS.

Onze manier van werken

Ons team bestaat uit vaste partners aangevuld met benodigde experts.

Onze werkwijze staat garant voor betrokkenheid, kwaliteit, aandacht en zorg die blijft bestaan ook nadat projecten zijn gerealiseerd en opgeleverd. De directie blijft tijdens het gehele proces het directe aanspreekpunt.

Bewoners van omringende bouwblokken spelen een belangrijke rol bij het tot stand komen van de gebruiksinvulling van onze projecten. Wij leveren uiterste inspanning om samen met hen tot gemeenschappelijke oplossingen te komen. Niet altijd makkelijk wel altijd transparant, open en oplossingsgericht.

Inspiration, well-being, interactie

Onze werkplekken zijn ingericht als creatieve broedplaats waarin interactie ontstaat. Plekken waar naast werkfaciliteiten ruimte is voor ontmoeten en ontspannen.

Onze woningen kenmerken zich door een sociale duurzaamheid en pluriformiteit. Die differentiatie, de variëteit in functies; wonen, werken, recreëren, maar ook in de type woningen en de eindgebruikers, zorgt voor een verbindende schakering.

“In the last 50 years, architects have forgotten what a good human scale is.”

– Jan Gehl

Projecten

Waar komen we vandaan?

GPS haar wortels liggen in het realiseren van grootschalige multifunctionele binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen in met name de Randstad en in het bijzonder groot Amsterdam. Tegen de achtergrond van een veranderende samenleving is er gekozen voor een bewuste benadering van ontwikkelen waarbij de menselijke maat centraal staat.

Contact

Stefan Sanders
info@gpsvastgoed.nl

Menu